چهارمین کارگاه درمان متمرکز بر هیجان eft

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24669
چهارمین کارگاه درمان متمرکز بر هیجان eft

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

دوره مجاری

‼️آنلاین‼️
چهارمین دوره آموزشی مقدماتی
درمان متمرکز بر هیجان( EFT)

مدرسین دوره

👩‍🏫دکتر مینا مجتبایی
👨‍🏫دکتر همایون ذوالفقاری نیا

📆شروع چهارمین دوره مقدماتی آنلاین

🔸آبان ماه ۹۹🔸

📞ایدی و شماره های ثبت نام

09210774969
02122223469

تلگرام :

psycho388
workshopbineshnovin

Emotionfocusedtherapy

معرفی استاد