مربیگری مهارتهای زندگی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=33941
مربیگری مهارتهای زندگی

مشخصات دوره

۵۰ ساعت

معرفی دوره

نوزدهمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی
با گواهی بازآموزی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور
مدرس؛ دکتر داود هزاره ای
انلاین و افلاین

معرفی استاد

دکتر داود هزاره‌ای ( دکترای تخصصی روانشناسی )