مربیگری مهارتهای زندگی

مشخصات دوره

۲۵ تیر ۱۴۰۱
۰۸

معرفی دوره

با گواهی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور
مدرس؛ دکتر داود هزاره‌ای
انلاین

معرفی استاد

دکتر داود هزاره‌ای ( )