مدیریت خشم

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=33370
مدیریت خشم

مشخصات دوره

۲۳ اسفند ۱۴۰۱
۱۰

معرفی دوره

مدیریت خشم، یکی از مهارت‌های مهم و کلیدی در روابط بین فردی است که در تمام جنبه‌های مهم زندگی و در هر لحظه ممکنه است شرایطی بوجود بیاید که ما خشمگین شویم، بنابراین مدیریت خشم و رفتار و گفتار مناسب در زمان خشمگین بودن، از مهارت‌های کلیدی در زندگی به حساب می‌آید.
خشم یکی از احساسات اصلی در انسانها است که نمیتوان به سرکوب آن پرداخت بنابراین کنترل و مدیریت آن یک مهارت است که با یادگیری می‌توان خشم و اضطراب را مدیریت کرد و در زمان درست پاسخی مناسب به شرایط داد.

معرفی استاد

دکتر حمید پورشریفی ( دانشیار دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی )