قدرت پذیرش (مهارت های زندگی)

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=34318
قدرت پذیرش (مهارت های زندگی)

مشخصات دوره

۲۰ ساعت
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

معرفی دوره

دوره قدرت پذیرش
از مجموع
مهارتهای کاربردی زندگی تشکیل شده است.
مهارت:
یعنی توانایی انجام رفتار سازگارانه در رویارویی با چالش های ضروری زندگی روزمره
پس مهارت ها توانایی محسوب میشوند نه استعداد ،هر انسانی بطور ذاتی استعداد بالقوه برای تشخیص زندگی بهتر و در راستای اهدافش را دارد ولی تا زمانی که این استعداد ها به مهارت و رفتار تبدیل نشوند در زندگی روزمره نمی توانند مثمر ثمر باشند.
این دوره با آگاهی از ابعاد اصلی وجود انسان
و آگاهی از هیجانات و تنظیم آنها میتواند ما را در دستیابی به یک شخصیت منسجم و متعادل در راستای رسیدن به اهدافمان یاری کند.

معرفی استاد

ساناز سلامتی ( کاندیدای دکتری تخصصی روانشناسی )