دوره جامع آزمون‌های پرکاربرد روان‌شناختی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=33494
دوره جامع آزمون‌های پرکاربرد روان‌شناختی

مشخصات دوره

۴۰ ساعت
۲ تومان

معرفی دوره

یکبار برای همیشه، تفسیر و کاربست بالینی آزمون‌های پرکاربرد روانشناختی در سنجش و درمان یاد بگیرید

تلفن های ثبت نام :

09900699849

09120159890

 

 

معرفی استاد

دکتر مهدی اکبری ( دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی تهران )