کارگاه های دانشگاه تهران

00

شهریور'۹۸

کارگاه مربیگری مهارتهای زندگی

کارگاه مربیگری مهارتهای زندگی در موسسه روانشناسی دانشگاه تهران آقای دکتر یعقوب شفیعی فرد ( دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه تهران …

مشاهده

00

شهریور'۹۸

کارگاه  تربیت جنسی کودک و نوجوان

کارگاه تربیت جنسی کودک و نوجوان در موسسه روانشناسی دانشگاه تهران مدرس: دکتر زهره عباسی( دکتری روانشناسی  و هیئت علمی …

مشاهده

00

شهریور'۹۸

دورۀ جامع درمانگری با رویکرد شناختی رفتاری (CBT) در دانشگاه تهران

دورۀ جامع درمانگری با رویکرد شناختی رفتاری (CBT) در دانشگاه تهران مدرس: آقای دکتر یعقوب شفیعی فرد ( دکتری روانشناسی سلامت …

مشاهده

00

شهریور'۹۸

کارگاه آموزشی بازی درمانی ویژه اختلالات یادگیری (SLD)

کارگاه آموزشی بازی درمانی ویژه اختلالات یادگیری(SLD) در دانشگاه تهران مدرس:  دکتر سید محسن اصغری نکاح رزومه مدرس : دکترای …

مشاهده

00

شهریور'۹۸

کارگاه اجرا، نمره گذاری و تفسیر نسخه نوین تهران استنفورد-بینه

کارگاه آزمون های تشخیصی؛ اجرا، نمره گذاری و تفسیر نسخه نوین تهران استنفورد-بینه در دانشگاه تهران مدرس: آقای دکتر کامبیز …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.