محصولات روان درمانی

00

بهمن'۹۷

کارگاه درمان شناختی رفتاری

فیلم آموزشی کارگاه درمان شناختی رفتاری این مجموعه شامل ۱محصول(بصورت DVD) میباشد آموزشی از ۱۲ درمانگر برتر سال ۲۰۱۶ به …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.