ورود توسط میلاد تکسیبی

اطلاع‌رسانی کارگاه‌های طرحواره درمانی معتبر در روان رویداد

«روان رویداد»، گروهی‌ست که به دلیل اهمیت آموزش‌های روان‌شناختی در دو سطح عمومی و تخصّصی در جامعه، سعی دارد تا به عنوان مرجعی قابل اعتماد، جهت معرّفی معتبرترین کارگاه‌ها، همایش‌ها، سمینارها و نشست‌های روان‌شناسی به علاقه‌مندان و جامعه‌ی تخصّصی روانشناسی کشور عمل کند. از جمله رویدادهایی که از این پس می‌توانید اخبار آن را از «روان رویداد» دنبال کنید، «کارگاه‌ طرحواره درمانی» است. در این جستار، به طور کلّی با این رویکرد آشنا می‌شوید.

کارگاه درمان شناختی رفتاری

فیلم آموزشی کارگاه درمان شناختی رفتاری این مجموعه شامل ۱محصول(بصورت DVD) میباشد آموزشی از ۱۲ درمانگر برتر سال ۲۰۱۶ به انتخاب انجمن روانشناسی آمریکا APA است که شامل بیش از ۱۳ ساعت جلسات اموزشی و ۷ساعت جلسه درمان واقعی با بیماران مختلف است. نظاره گر تکنیک های ویژه و خاص درمان شناختی رفتاری از غول […]