دوره آشنایی با فنون ترجمه و تمرین عملی آن در حوزه روان‌شناسی و مشاوره

کارگاه روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

۲۰ جلسه سه‌ساعته (۶۰ ساعت آموزش عملی)
مدرس: آقای سعید زندی، دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی
ویژه پژوهشگران و دانشجویان رشته‌های روان‌شناسی و مشاوره در کلیه مقاطع تحصیلی
زمان: دوشنبه‌ها ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۳۰ (شروع جلسات از ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۷)
مکان: تهران، دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی.

شماره تماس ثبت‌نام (خانم اسکندری): ☎️ ۰۹۰۲۹۶۲۵۰۰۴