نوشته‌ها

کارگاه آموزشی ۲ روزه آشنایی با SPSS / تهران

تاریخ برگزاری : شنبه ۱۲ و دوشنبه ۱۴ اسفند ۹۶ /

مدرس: دکتر محمود عزیزی نژاد /

محل برگزاری: دانشگاه علوم و تحقیقات /

کارگاه spss

کارگاه آموزشی SPSS

مدرس: دکتر حیاتی /

مدت دوره: ۲۰ ساعت /
سرمایه گذاری: ۲۰۰ هزار تومان /
برای  دانشجویان ۱۷۰ هزار تومان /
زمان دوره پس از ثبت نام اولیه بطور دقیق مشخص میشود. زمان تقریبی اواخر بهمن ماه /
چهار جلسه پنج ساعته /

spss