نوشته‌ها

تاریخ برگزاری :١٣ اسفندماه١٣٩۶ /

مدرس : دکتر الهام ده یادگاری/

تماس جهت هماهنگی:۰۹۱۳۲۵۷۸۴۱۴/

کارگاه روانشناسی

آموزش مهارت های کنترل خشم در کودکان /

تاریخ برگزاری ٢٩ بهمن ماه١٣٩۶/

مدرس دکتر الهام ده یادگاری /

تلفن ثبت نام : ۰۹۱۳۲۵۷۸۴۱۴ /

کارگاه روانشناسی