نوشته‌ها

کارگاه روانشناسی یک روزه اختلالات یادگیری و درمان آن / یزد

تاریخ برگزاری :١٣ اسفندماه١٣٩۶ /

مدرس : دکتر الهام ده یادگاری/

تماس جهت هماهنگی:۰۹۱۳۲۵۷۸۴۱۴/

کارگاه روانشناسی

کارگاه روانشناسی یک روز بیش فعالی و درمان آن (یزد )

آموزش مهارت های کنترل خشم در کودکان /

تاریخ برگزاری ٢٩ بهمن ماه١٣٩۶/

مدرس دکتر الهام ده یادگاری /

تلفن ثبت نام : ۰۹۱۳۲۵۷۸۴۱۴ /

کارگاه روانشناسی