نوشته‌ها

کلینیک احیا برگزار میکند :

تاریخ برگزاری : پنج شنبه ها از ۳۰ آذر در ۱۰ هفته — ۴۰ ساعت —

ساعت برگزاری : ۹ الی ۱۳ —

اساتید:
دکتر محمود دهقانی ، دکتر ابراهیم درخشانی، دکتر مهدیه تویسرکانی، دکتر پدرام محسنیان، دکتر فاطمه غفاری، دکتر فاطمه حسینی ، دکتر احسان منوچهری، دکتر فروغ ادریسی، دکتر زهره انصاری —

سرفصل ها :
آندره گرین ، کریستوفر بولاس، دونالد وینی کات، توماس آگدن ، هووارد بگال ، اتو کرنبرگ ، ملانی کلاین، دونالد فیربرن ، هاینز کوهات —

تلفن ثبت نام:
۰۹۹۰۴۰۵۵۷۶۰
۰۹۱۰۶۶۴۷۹۲۵

۰۲۱۸۶۰۱۴۲۹۰

روانکاوی

مرکز تخصصی مشاوره خانواده رویش مهر برگزار می کند :

مدرس: جواد تقوی سوره برق — مهرنوش شاه صنم —

تاریخ برگزاری : سه شنبه ۲۸ آذر —

هزینه ثبت نام : ۲۵ هزار تومان — تلفن ثبت نام : ۰۹۹۰۲۷۱۱۵۶۱—
کافه پاریس(گلسار)—

کودک ددرون