نوشته‌ها

دکتر زهرا حقیقت دوست —
گواهی معتبربین المللی از مرکز مطالعات پیشرفته سلامت روان آلمان CASMH —

مدت دوره : ۲۴ ساعت —
شروع دوره :۲۷دی ماه —

www.casmh.org —

تلفن هماهنگی و ثبت نام : ۰۹۱۷۰۸۹۸۷۳۹ – ٠٧١٣۶٢٧۴٣٧٣ —

 

موسیقی