نوشته‌ها

کارگاه آموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT ( اصفهان )

ویژه کودک و نوجوان —

برگزارکننده: مرکز مشاوره پرتو توحید–

مدرس: دکتر اکرم دهقانی–
متخصص روانشناسی بالینی و استادیار دانشگاه، دارای پروانه اشتغال از نظام روانشناسی —

زمان: ٧ و٨ دی ماه —

مبلغ سرمایه گذاری١٧٠–

مدرک معتبر و قابل ترجمه–

آکادمی آموزش و کارگاهها: ٣۶٢۵۵١۴١-٠٣١ – ٠٩١٣۴٧٣١۶٢٧ —
رزرو ارسال عدد٧ به١٠٠٠٢۵٢٧ –

act

 دوره چهار روزه اکسترنشیپ زوج درمانگری هیجان مدار (اصفهان )

برای اولین بار در ایران دانشگاه اصفهان ‍با همکاری مرکز مشاوره آفتاب مهر برگزار می کند —

زیر نظر دکتر سوزان جانسون —

همراه با فیلم و مشاوره زوجی به صورت عملی —

مدرک دوره به طور جداگانه توسط موسسه ICEEFT کانادا —

برای شرکت کنندگان از شهرهای مختلف در طول کارگاه خوابگاه رایگان در دانشگاه اصفهان در نظر گرفته میشود.

اکسترنشیپ