نوشته‌ها

مرکز پارند برگزار میکند :
(بیست ودومین دوره) —

جمعه ۸ دیماه ۱۳۹۶–
تهران- مرکز تخصصی توانمندسازی پارند–

مدرس: دکتر مسعود نصرت آبادی (عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-مدیر مرکز پارند)–

تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر  : ۸۸۷۷۶۴۰۰ (داخلی ۱ ) —
tdcs