نوشته‌ها

کارگاه روانشناسی یک روزه روان درمانی برای روان درمانگران / تهران

مدرس: دکتر حسن حمیدپور/

ارائه مدرک مورد تایید وزارت علوم/

زمان برگزاری: ۲۱ اردیبهشت/

پایان مهلت ثبت نام: ۴ اردیبهشت/

تلفن : ۴۲۹۲۰ /

کارگاه روانشناسی

کارگاه تخصصی آموزش مهارتهای زندگی کودک و نوجوان / مشهد

ویژه روانشناسان، مشاوران و درمانگران /

مدت : ۵۰ ساعت /

تاریخ برگزاری : ۳۱ فروردین و ۱ اردیبهشت ، ۴-۵-۶ خرداد و ۲۴ مرداد /

مدرس: دکتر زهره عباسی /

تلفن : ۰۹۳۹۲۲۹۶۷۷۸ – ۰۵۱۳۶۰۲۴۰۴۸ /

کارگاه روانشناسی