نوشته‌ها

کارگاه پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی / کرج

با همکاری انجمن علمی روانشناسی دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد کرج  /

مدرس: دکتر قربان فتحی /

زمان : ۱۳ ، ۱۶ ، ۱۷ ، تیرماه ۹۷/

ساعت ۹ تا ۱۳/

ثبت نام : آی دی تلگرام @psy_class

کارگاه روانشناسی

کارگاه پروپوزال نویسی / تهران

ویژه دانشجویان ارشد و دکترای روانشناسی عمومی و بالینی /

مدرس: دکتر مسعود طهماسیان ، فاطمه سامع /

زمان برگزاری : ۲۹ تا ۳۱ فروردین ماه /

مدت دوره : ۱۸ ساعت /

تلفن : ۰۹۳۶۲۱۴۴۹۷۹ /

کارگاه روانشناسی