نوشته‌ها

احیا برگزار می‌کند:

مدرس: الهام اروجنی /

۶۰ ساعت پنج شنبه ها در ۱۲ هفته از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰ /

شروع دوره ۲۰ اردیبهشت /

تلفن :
۰۹۱۰۶۶۴۷۹۲۵ – ۰۹۹۰۴۰۵۵۷۶۰ – ۰۲۱۸۶۰۱۴۲۹۰ /

اصول کلی کار با هیجانات، شناسایی مارکرها به کارگیری مداخلات و تکنیک های درمانی مربوط به آنها وتحلیل موارد درمانی/

🔹تئوری هیجان

🔸طرح هیجانی

🔹شناسایی انواع هیجان

🔸مدل سازنده گرایی دیالکتیکی از کارکردهای خود

🔹فرایند درمان هیجان مدار

🔸راهبردهای کلی در کار با هیجانات

🔹اصول تغییر هیجان

🔸انواع همدلی

🔹فازهای درمان هیجان مدار

🔸شناسایی مارکرهای مهم و انواع مداخلات مرتبط با آنها

🔹فرمول بندی مراجع و تحلیل موارد درمانی

کارگاه روانشناسی

 

برای دومین بار در استان قم /
دوره آموزشی “هوش هیجانی،جذابیت و تأثیرگذاری”
مدرس: مهندس  مجید مجیدی /
شروع دوره: ۹بهمن /
ساعت ۱۶:۳۰-۱۹:۰۰ /
ظرفیت باقیمانده: ۵نفر /

ثبت نام: ۳۲۹۰۵۲۵۴-۰۲۵/

هوش هیجانی