نوشته‌ها

انجمن علمی روانشناسی تربیتی برگزار می کند :

تاریخ برگزاری :  ۹۶/۱۱/۲۸ /

محل برگزاری : دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران/

جهت ثبت نام و ارسال مقالات به سایت همایش مراجعه نمایید :

http://sp.iepaconf.ir