نوشته‌ها

کارگاه روانشناسی مهارت آموزی درمانگر / تهران

مدرس: دکتر مژگان صلواتی/

شروع: ۵ اسفند ۹۶ /

با ارائه مدرک معتبر/

جهت ثبت نام تماس با آی دی تلگرام :
@psy_12 /
تماس فقط ساعت ۱۹ به بعد : ۰۹۳۸۱۲۶۶۷۲۲ /
کارگاه روانشناسی