نوشته‌ها

شرکت در جلسه اول رایگان است./

مدرس: دکتر محمد حسین ضرغامی /
موسسه علم گستر / گروه آموزشی استاد نتاج/
تلفن ثبت نام : (۰۲۱) ۴۴۹۷۴۹۹۳ – ۰۹۱۲۸۹۱۶۹۴۶/

تحقیق

شروع دوره : آذر ماه ۹۶ /
مدت دوره : ۵۰ ساعت /

مدرس: دکتر جواد خلعتبری /

ویژه داوطلبان ارشد و دکتری روانشناسی و علوم تربیتی /

تلفن های ثبت نام : ۰۹۱۹۳۲۴۴۸۵۸ – ۰۹۹۰۲۳۰۲۹۷۷ – ۰۲۱۸۸۵۵۱۶۶۸ /

آدرس : یوسف آباد ( خیابان اسد آبادی ) – خیابان چهاردهم – پلاک ۱۶ /

آکادمی و کلینیک روانشناسی نگاه

آمار