نوشته‌ها

شناخت اهداف زندگی
معنایابی در زندگی

رهایی از افسردگی و اضطراب

شناخت ارزشهای زندگی

مدرس : خانم دکتر فاطمه زم

تلفن ثبت نام : ۴۴۶۰۰۲۰۰ – ۸۸۲۴۱۵۵۰

محل برگزاری : مرکز مشاوره جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

ویژه دانشجویان و فارق التحصیلان روانشناسی و مشاوره