نوشته‌ها

کارگاه روانشناسی مصاحبه بالینی تشخیصی / تهران

اولین قدم برای درمانگران/

ازسری کارگاههای مجموعه تخصصی اموزش مجازی الف/

مدرس: دکتر احسان فتوحی /

کسب اطلاعات بیشترتماس و یا ذخیره وپیام درتلگرام : ۰۹۳۶۳۶۷۸۲۷۲ /

کارگاه روانشناسی