نوشته‌ها

کارگاه روانشناسی س_ک_س تراپی / ارومیه

با امکان شرکت بصورت غیرحضوری /

مدرس: دکتر فاطمه آذرتاش /

تاریخ برگزاری : ١٠ اسفند ۹۶ /

ثبت نام ٠٩٩٠١٣٣۶۶۴٣ /

کارگاه روانشناسی