نوشته‌ها

مدرس : دکتر حسن حمیدپور —

زمان: ۱۹ و ۲۰ بهمن —

پایان مهلت ثبت نام : ۳ بهمن —

ارائه مدرک قابل ترجمه وزارت علوم —

www.modat.ac.ir

شکست عاطفی