نوشته‌ها

قونیه_ ترکیه_۲۳ تا ۲۷ آذرماه ۱۳۹۶/
مدرسان: دکتر علی صاحبی و دکتر محمدرضا سرگلزایی/

هزینه : ۱۱۵ دلار/

برای کسب اطلاعات بیشتر : ۰۲۱۸۸۲۵۵۲۰۴ – ۰۲۱۸۸۲۵۳۷۱۹
www.soruoshmolana.irروانشناسی