نوشته‌ها

در سایت روان رویداد www.psychevent.ir و از طریق منوی  ایجاد رویداد ، آگهی کارگاه ، همایش و یا دیگر رویداد های روانشناسی خود را ثبت تا در وبسایت ، اینستاگرام و کانال روان رویداد به نمایش گذاشته شود.

ایجاد رویداد

نقش والدین در جلوگیری از انحرافات جنسی فرزندان –

مدرس : نرگش کارآموز (روانشناس بالینی ) –

زمان : شنبه ۱۷ دی ۹۶ ، ساعت ۱۸ الی ۲۰ –

هزینه : ۴۰ هزار تومان ( همراه با پذیرایی ) –

تلفن ثبت نام : ۰۹۱۹۹۵۷۹۱۳۹ –

تربیت جنسی کودکان

مدرس : دکتر حسن حمیدپور —
زمان: ۱۴ و ۱۵ دی —
پایان مهلت ثبت نام : ۱۲ دی ماه —

تلفن ثبت نام : ۴۲۹۲۰-۰۲۱ —

www.modat.ac.ir

پذیرش و تعهد

کتاب رواندرمانی های معاصر اثر ودینگ و کرسینی در ۱۶ فصل و ۹۱۲ صفحه با ترجمه دکتر فرشاد محسن زاده منتشر شد.
فهرست فصول:

۱. مقدمه ای بر رواندرمانی های قرن ۲۱ —

۲. روان تحلیلی–

۳. درمان آدلری–

۴. درمان شخص محور–

۵. درمان عقلانی-هیجانی-رفتاری–

۶. رفتاردرمانی–

۷.شناخت درمانی–

۸. درمان وجودی–

۹. گشتالت درمانی–

۱۰. روان درمانی بین فردی–

۱۱. خانواده درمانی–

۱۲. روان درمانی های درون کاوانه–

۱۳. روان درمانی مثبت نگر–

۱۴. رواندرمانی های یکپارچه نگر–

۱۵. نظریه های چند فرهنگی رواندرمانی–

۱۶. چالشها و مناقشات معاصر–
ساختار فصول ۲ تا ۱۵ که نظریه ها را شامل می شوند به شرح زیر است: معرفی کلی (مفاهیم اصلی و مقایسه با نظریه های دیگر)، تاریخچه ( آغازها، پیشگامان، و وضعیت کنونی)، نظریه شخصیت، رواندرمانی (نظریه رواندرمانی، فرایند رواندرمانی)، کابردها، مطالعه موردی، و منابع.

علاقمندان می توانند این کتاب و مجموعه فیلمهای راهنمای مشاوران و درمانگران را از سایت زیر تهیه کنند :

Mohsenzadeh.net

رواندرمانی های معاصر