نوشته‌ها

کلاس های ویژه کنکور ارشد روانشناسی ۹۷ ( اصفهان )

مرکز خدمات روانشناختی رشد برگزار می کند :

متون تخصصی زبان انگلیسی ، آسیب شناسی روانی ، روانشناسی رشد ، آمار و روش تحقیق /

آدرس:اصفهان، خیابان جابر انصاری، چهار راه طاهرزاده، روبروی داروخانه خوارزمی /

تلفن :
۰۹۳۸ ۸۷۱ ۳۳۰۶ –
۰۳۱۳ ۴۴۱ ۳۴۲۵ –

کنکور ارشد روانشناسی