نوشته‌ها

پنجمین دوره روان درمانی آدلری کودک / خراسان جنوبی

مدرس: دکتر حمید علیزاده /

زمان برگزاری : ۱۶ اسفند ۹۶ /

ساعت : ۹ الی ۱۷ /

شماره تماس :
۰۹۱۵۱۷۷۹۲۳۲

روان درمانی آدلری

کارگاه روان درمانی آدلری کودک

انجمن علمی روانشناسی کودکان استثنایی برگزار می کند:

مدرس : دکتر علیزاده /

زمان برگزاری : ۵ بهمن ۹۶ /

ساعت : ۹ الی ۱۷ /

تلفن : ۰۹۳۸۱۲۰۳۵۱۶ /

هزینه برای دانشجویان علامه : ۱۱۰ هزار تومان /

هزینه برای سایر دانشجویان : ۱۲۰ هزار تومان /

روان درمانی آدلری