نوشته‌ها

تاریخ برگزاری : ۲۶ مرداد ۹۷ /

مدرس: دکتر قربان فتحی اقدم /

مدت دوره : ۷ ساعت /

تلفن ثبت نام : ۰۹۳۸۱۴۹۰۰۱۹ /

کارگاه روانشناسی