نوشته‌ها

مدرس: استاد حمیدرضا ذاکری /

تاریخ : ۲۴ و ۲۵ فروردین – به مدت ۱۶ ساعت /

از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ عصر/

ظرفیت باقی مانده: فقط ۵ نفر/

تلفن : ۰۹۰۲۳۱۴۹۵۸۰ ، ۳-۳۶۳۸۳۴۹۲ /

کارگاه روانشناسی

مدرس: دکتر مهدی اصفهانی /

درمانهایCBT-ACT-CFT /

شروع دوره : یکشنبه ٨ بهمن/

گواهی معتبر پایان دوره و قابل ترجمه/

رزرو ارسال ١ به١٠٠٠٢۵٢٧/

دپارتمان آموزش: ٣۶٢۵۵١۴١-٠٣١ /

www.tohidcc.ir

رواندرمانگر