نوشته‌ها

درمان سیستمی رفتاری تحلیلی اختلالهای اضطرابی، وسواس و نشانه های بدنی / تهران

مدرس : دکتر محمدعلی بشارت /

تاریخ برگزاری :  ۱۸ الی ۲۰ اردیبهشت/

پایان مهلت ثبت نام : ۴ اردیبهشت /

ارائه مدرک مورد تایید وزارت علوم/

تلفن : ۴۲۹۲۰ /

کارگاه روانشناسی

کارگاه روانشناسی درمان رفتاری سیستمی تحلیلی / تهران

اختلالات اضطرابی ، وسواسی و نشانه های بدنی /

مدرس: دکتر محمد علی بشارت /

زمان برگزاری : ۱۵ ، ۱۶ و ۱۷ اسفند ۹۶ /

هزینه : ۷۰۰ هزار تومان /

تلفن : ۸۴۰۱۲۱۷۲ – ۰۹۳۷۹۴۳۲۵۴۳ /

کارگاه روانشناسی