نوشته‌ها

کلینیک رهنمون برگزار می کند :

زمان برگزاری : ۱۷ و ۱۸ اسفندماه  ۹۶ /

مدرس: دکتر حسن حمیدپور /
تلفن تماس : ۰۹۳۳۱۰۱۰۲۴۵ – ۴۴۲۷۴۶۸۵ /

کارگاه روانشناسی

سازمان بهزیستی استان تهران با همکاری مرکز مشاوره النا برگزار می کند :

مدرس: دکتر حسن حمیدپور /

زمان برگزاری : ۵ – ۹ – ۱۲ و ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۰ الی ۱۸ /

تلفن ثبت نام : ۰۹۱۲۴۲۳۱۷۴۳ – ۰۹۳۵۵۵۷۸۷۲۶ – ۰۲۱۵۵۴۸۶۶۳۴ /

با اعطای ۳ مدرک از نهاد آکسفورد، مرکز بهزیستی و مرکز زیر نظر نظام روانشناسی /

cbt