نوشته‌ها

پنجمین دوره تخصصی روانکاوی

‍ انجمن روانشناسی دانشگاه خوارزمی برگزار می کند :

 مدرس: دکتر امید قادری —

شروع :جمعه ها & ساعت۹ الی ۱۷ —
به مدت چهل ساعت —
ارائه مدرک معتبر از دانشگاه خوارزمی —

امکان پرداخت هزینه به صورت قسطی —

ثبت نام از طرdق آیدی تلگرام :  @K_kazemiii

روانکاوی

کلمات کلیدی :

، روانکاوی ، روانشناسی ، رویکرد روانشناسی ، روانشناس ، مشاور ، شناختی رفتاری ، رفتاری ، رفتارگرایی ، روانکاوی  ، روانشناسی ، رویکرد روانشناسی ، روانشناس ، مشاور ، شناختی رفتاری ، رفتاری ، رفتارگرایی ، روانکاوی  ، روانشناسی ، رویکرد روانشناسی ، روانشناس ، مشاور ، شناختی رفتاری ، رفتاری ، رفتارگرایی ،