نوشته‌ها

آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات دارویی –

آشنایی با دارو های روانپزشکی –

آشنایی با عوارض شایع دارویی و … –

مدرس : دکتر ابوالفضل احیایی —

تلفن ثبت نام : ۰۹۱۴۷۰۷۳۲۷ –

داروشناسی