نوشته‌ها

جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران برگزار می کند :

مدرس: دکتر سینا قاسمی /

زمان برگزاری : ۱ اسفند ۹۶ /

تلفن : ۶۶۴۷۹۵۳۳ – ۶۶۴۸۰۷۳۵ /

www.ravanjada.ir

کارگاه روانشناسی

آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات دارویی –

آشنایی با دارو های روانپزشکی –

آشنایی با عوارض شایع دارویی و … –

مدرس : دکتر ابوالفضل احیایی —

تلفن ثبت نام : ۰۹۱۴۷۰۷۳۲۷ –

داروشناسی