نوشته‌ها

کارگاه یک روزه خودهیپنوتیزم

آکادمی و کلینیک روانشناسی نگاه برگزار می کند :

زمان برگزاری: چهارشنبه ۴ بهمن ۹۶ ، ساعت ۱۴ الی ۲۰ /

مدرس: دکتر عنایت اله شهیدی /

تلفن ثبت نام : ۰۹۹۰۲۳۰۲۹۷۷ – ۰۹۱۹۳۲۴۴۸۵۸ – ۰۲۱۸۸۵۵۱۶۶۸ /
خودهیپنوتیزم