نوشته‌ها

کارگاه روانشناسی مقدماتی خلاقیت درمانی – تهران

تاریخ برگزاری : ۴ اردیبهشت ۹۷ /
با ظرفیت محدود /

با ارائه مدرک مورد تایید سازمان نظام روانشناسی/

مدرس : جناب آقای دکتر علیرضا پیرخائفی/

☎تلفن ثبت نام: ۰۹۹۰۳۱۰۴۱۴۵ /

خلاقیت درمانی