نوشته‌ها

کارگاه روانشناسی تشخیص و درمان اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (ADHD) ( خراسان جنوبی)

مدرس: دکتر حمید علیزاده /

هفتمین دوره /

زمان برگزاری : ۱۵ اسفند/

🔷 شماره تماس : ۰۹۱۵۱۷۷۹۲۳۲ /

کارگاه روانشناسی

پنجمین دوره روان درمانی آدلری کودک / خراسان جنوبی

مدرس: دکتر حمید علیزاده /

زمان برگزاری : ۱۶ اسفند ۹۶ /

ساعت : ۹ الی ۱۷ /

شماره تماس :
۰۹۱۵۱۷۷۹۲۳۲

روان درمانی آدلری