نوشته‌ها

مدرس: دکتر بیوک تاجری /

تاریخ برگزاری : ۱۱ اسفند ۹۶ /

ساعت برگزاری : ۹ الی ۱۷ /

با گواهی معتبر /

تلفن ثبت نام : ۰۹۱۴۷۰۷۳۲۷۰/

کارگاه روانشناسی