نوشته‌ها

کارگاه روانشناسی تربیت مربی و مدرس ایماگوتراپی و زوج درمانی / تهران

🔴 مدرس:حسن رحمانی شمس /
✅با ارایه گواهی معتبر مربیگری ایماگوتراپی مورد تایید سازمان بهزیستی👍

💰۶۰۰هزارتومان بصورت نقد و چک💰

🕰 ۲۵ /۱۶/۱۷/۱۸/۲۳/۲۴تیرماه

☎تلفن هماهنگی:
۰۹۱۲۶۴۷۲۸۷۷از ساعت ۱۳تا ۱۴

کارگاه روانشناسی

کارگاه روانشناسی ( تربیت مربی و مدرس زوج درمانی )

مرکز مشاوره”دانشگاه تهران”برگزار میکند:

“تربیت مربی و مدرس ایماگوتراپی”/
مدرس: استاد رحمانی شمس/
زمان:۲۶ و ۲۷ بهمن/۱۰ و ۱۱اسفند /

تلفن : ۰۹۳۵۷۶۰۱۵۹۴ – ۸۸۲۸۸۶۵۵ /

زوج درمانی

دوره تربیت مدرس و مربی ایماگوتراپی ( زوج درمانی ) – گلستان

تاریخ شروع دوره : ۷ دی ماه —

مدرس: حسن رحمانی شمس ( دانشجوی دکتری روانشناسی و مربی نمونه سال ۹۵ انجمن ازدواج و خانواده کشور) —

شهریه : ۶۰۰ هزار تومان برای ۴۰ ساعت —

محل برگزاری : استان گلستان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کردکوی —

تلفن : ۰۹۰۳۶۴۴۳۷۶۶

ایماگوتراپی