نوشته‌ها

مدرس: دکتر حمید علیزاده /

تشخیص و درمان ADHD   /

زمان  : ۳ اسفند/

درمان شناختی رفتاری اضطرابهای دوران کودکی/
زمان : ۴ اسفند /

شماره تماس :
۰۹۳۷۲۴۹۰۹۵۵

کارگاه روانشناسی

انجمن روانشناسی تربیتی ایران با همکاری مرکز پژوهش کودک راز برگزاار می کند:

دومین دوره متوالی —

مدرس : مهرداد اسفنانی —

تاریخ برگزاری : ۸ دی ماه–

با بررسی نقاشی کودکان دارای اختلالات خاص–

تفسیر نقاشی کودک