نوشته‌ها

مرکز مشاوره روان نگر برگزار می کند :

شناخت علل و ریشه ها –

آموزش تکنیک های کاربردی –

مدرس: مرتضی فاتحی (روانشناس بالینی )

زمان برگزاری : پنجشنبه ۷ دی ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰ –

تلفن ثبت نام : ۸۸۸۵۰۶۵۶

اهمال کاری