نوشته‌ها

احیا برگزار می‌کند:

مدرس: الهام اروجنی /

۶۰ ساعت پنج شنبه ها در ۱۲ هفته از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰ /

شروع دوره ۲۰ اردیبهشت /

تلفن :
۰۹۱۰۶۶۴۷۹۲۵ – ۰۹۹۰۴۰۵۵۷۶۰ – ۰۲۱۸۶۰۱۴۲۹۰ /

اصول کلی کار با هیجانات، شناسایی مارکرها به کارگیری مداخلات و تکنیک های درمانی مربوط به آنها وتحلیل موارد درمانی/

🔹تئوری هیجان

🔸طرح هیجانی

🔹شناسایی انواع هیجان

🔸مدل سازنده گرایی دیالکتیکی از کارکردهای خود

🔹فرایند درمان هیجان مدار

🔸راهبردهای کلی در کار با هیجانات

🔹اصول تغییر هیجان

🔸انواع همدلی

🔹فازهای درمان هیجان مدار

🔸شناسایی مارکرهای مهم و انواع مداخلات مرتبط با آنها

🔹فرمول بندی مراجع و تحلیل موارد درمانی

کارگاه روانشناسی

 

 

زمان:٢٧ و ٢٨ بهمن ماه ١٣٩۶ … مدرسان: دکتر شیوا دولت آبادی و دکتر فرنگیس کاظمی/

مکان : انجمن روانشناسی ایران/

ساعت کارگاه : ١۶ ساعته … از ساعت ٨ الی ١۶ /
تلفن ثبت نام : ٨٨٧٨۵٢۶۶ /

شرایط شرکت کنندگان: فارغ التحصیل کارشناسی روانشناسی و مشاوره به بالا/

هزینه کارگاه : ٣۴٠٠٠٠ تومان/

همچنین ارائه اصل فیش پرداختی و کارت دانشجویی (برای دانشجویان) و کارت عضویت انجمن (برای اعضای انجمن روان‌شناسی ایران) در روز کارگاه الزامی است/
توجه: تمامی کارکاه‌های انجمن روان‌شناسی ایران، برای اعضای انجمن و دانشجویان ۱۰ درصد تخفیف دارد، چنانچه افرادی دانشجو و عضو انجمن باشند ، ۲۰ درصد از مبلغ کارگاه‌ کسر می‌شود./

پس از پرداخت هزینه ثبت نام به بانک لطفا طی تماس تلفنی برای ثبت نام قطعی با دفتر انجمن هماهنگ نمایید.

٨٨٧٨۵٢۶۶