نوشته‌ها

انتخاب رویکرد در روان درمانی / تهران

زمان برگزاری : ۳۰ و ۳۱ فروردین /

هزینه : ۳۸ هزار تومان /

تلفن ثبت نام : ۰۲۱۴۴۲۱۵۳۲۲ – ۰۹۱۹۶۶۰۲۱۳۰ /

انتخاب رویکرد