نوشته‌ها

مرکز مشاوره جهت ( وابسته به جهاد دانشگاهی تهران ) برگزار می کند:

تاریخ برگزاری : ۱۰ دی ماه ۱۳۹۶ –

مدرس: دکتر سیمین حسینیان –

تلفن ثبت نام : ۶۶۴۰۰۲۰۰-۰۲۱ – ۸۸۲۴۱۵۵۰-۰۲۱ –

www.mjahat.ir

 

اخلاق حرفه ای