نوشته‌ها

دوره ی اجرا،نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت چندوجهی مینه سوتا MMPI2 / تهران

مدرس: دکتر سمیه کهدوئی /

اعطای مدرک مورد تایید وزارت علوم/

زمان برگزاری : ۲۴ فروردین /

مهلت ثبت نام : ۱۴ فروردین/

کارگاه روانشناسی