نوشته‌ها

مدرس: مهرداد اسفنانی /

زمان برگزاری : ۸ اسفند ماه ۹۶ /

ساعت برگزاری : ۱۵:۳۰ الی ۲۰:۳۰ /

تلفن ثبت نام : ۰۹۱۲۲۴۳۲۶۹۵ /

با اعطای گواهی قابل ترجمه /

تفسیر نقاشی

انجمن روانشناسی تربیتی ایران با همکاری مرکز پژوهش کودک راز برگزاار می کند:

دومین دوره متوالی —

مدرس : مهرداد اسفنانی —

تاریخ برگزاری : ۸ دی ماه–

با بررسی نقاشی کودکان دارای اختلالات خاص–

تفسیر نقاشی کودک

 

✔️مدرس: دکتر فاطمه حاجی اربابی ، روانشناس رسمی سازمان نظام و عضو هیئت علمی دانشگاه
✔️بررسی و تفسیر بروزترین آزمون ها و تحلیل رنگ /
✅ رزرو با ارسال واژه (نقاشی) به سامانه ۵۰۰۰۵۹۴۳۲۰/
تلفن :۳۷۶۰۵۶۶۸/

خانه علوم تربیتی و روانشناسی مشهد ، مرکز مشاوره روانشناختی مهرگان جوان/

کارگاه تفسیر نقاشی

کارگاه تفسیر نقاشی