نوشته‌ها

کارگاه فرزندپروری آدلری

انجمن علمی روانشناسی کودکان استثنایی برگزار می کند :

مدرس : دکتر علیزاده /

زمان برگزاری :۱۰ اسفند ۹۶ / ساعت : ۹ الی ۱۷:۳۰ /

تلفن : ۰۹۳۸۱۲۰۳۵۱۶ /

هزینه برای دانشجویان دانشگاه علامه : ۱۱۰ هزار تومان /

هزینه برای سایر دانشجویان : ۱۲۰ هزار تومان /

فرزندپروری آدلری

کارگاه روان درمانی آدلری کودک

انجمن علمی روانشناسی کودکان استثنایی برگزار می کند:

مدرس : دکتر علیزاده /

زمان برگزاری : ۵ بهمن ۹۶ /

ساعت : ۹ الی ۱۷ /

تلفن : ۰۹۳۸۱۲۰۳۵۱۶ /

هزینه برای دانشجویان علامه : ۱۱۰ هزار تومان /

هزینه برای سایر دانشجویان : ۱۲۰ هزار تومان /

روان درمانی آدلری